ร่วมงานกับเซกิซุย


ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ประกาศ ตำแหน่ง บริษัท สถานที่ทำงาน สถานะการรับสมัคร
23-Nov-2022 Senior Accounting Staff บริษัท เซกิซุย แพลนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง,ประเทศไทย เปิดรับสมัคร
02-Dec-2022 Sales Engineer บริษัท เซกิซุย แพลนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง,ประเทศไทย เปิดรับสมัคร
18-Apr-2023 Mechanical Engineer บริษัท เซกิซุย แพลนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง,ประเทศไทย เปิดรับสมัคร
18-Apr-2023 Project Engineer บริษัท เซกิซุย แพลนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง,ประเทศไทย เปิดรับสมัคร
18-Apr-2023 Regional Accounting &Finance Manager บริษัท เซกิซุย เซ้าท์อีสท์ เอเชีย จำกัด กรุงเทพฯ,ประเทศไทย เปิดรับสมัคร
18-Apr-2023 Regional IT supporter บริษัท เซกิซุย เซ้าท์อีสท์ เอเชีย จำกัด กรุงเทพฯ,ประเทศไทย ปิดรับสมัคร
01-Jun-2023 General Manager of Human Resources & Environmental, Health, and Safety (HR&EHS) บริษัท เซกิซุย เซ้าท์อีสท์ เอเชีย จำกัด กรุงเทพฯ,ประเทศไทย เปิดรับสมัคร
15-Jun-2023 Maintenance and Project Engineer บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด ระยอง, ประเทศไทย เปิดรับสมัคร
16-Jun-2023 General Manager of Regional Accounting & IT บริษัท เซกิซุย เซ้าท์อีสท์ เอเชีย จำกัด กรุงเทพฯ,ประเทศไทย เปิดรับสมัคร
13-Jul-2023 Health, Safety and Environment Manager บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด ระยอง, ประเทศไทย เปิดรับสมัคร