เกี่ยวกับเซกิซุย

ประวัติความเป็นมา

เซกิซุย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2490 โดยนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 7 คน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างบริษัทด้านพลาสติกที่ทั้งสร้างผลกำไรไปพร้อมกับการดูแลพนักงาน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เซกิซุย ได้ขยายจาก โรงงานแรกในจังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ไปยังทั่วโลก โดยมีพนักงานกว่า 26,000 คน ใน 27 ประเทศ จากกว่า 180 บริษัท

ทำไมจึงเป็น "เซกิซุย"

คำว่า "เซกิซุย" มีที่มาจาก "ตำราพิชัยสงคราม" ที่มีชื่อเสียงของซุนวู ที่ได้กล่าวว่า "กองทัพที่ไร้เทียมทานก็เปรียบได้กำลังของสายน้ำที่ไหลบ่าจากที่สูงไหลทะลักลงสู่ห้วงเหวลึก"

"เซกิซุย" เปรียบเสมือนน้ำที่เก็บกักไว้และพร้อมที่จะพุ่งกระโจนเข้าสู่โอกาสอย่างเด็ดเดี่ยวและรวดเร็ว ซึ่งทำให้เซกิซุยในปัจจุบันใส่ใจในรายละเอียด และคุณภาพ แต่ยังคงกล้าที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดใหม่ และสำรวจโอกาสใหม่โดยไม่หวั่นเกรง

วิสัยทัศน์ของเรา

กลุ่มบริษัท เซกิซุย เคมิคอลจะอุทิศตนเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนบนโลกและสิ่งแวดล้อมโลก โดยยังคงบุกเบิกพรมแดนใหม่ของ “การสร้างสรรค์โครงสร้างพื้นฐานของที่อยู่อาศัยและสังคม” ตลอดจน “โซลูชันทางเคมี” อย่างต่อเนื่องผ่านเทคโนโลยีและคุณภาพที่โดดเด่น

ธุรกิจของเรา

เราดำเนินธุรกิจในด้าน ที่อยู่อาศัย การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และเคมิคอล โซลูชั่น โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธรุกิจ ธุรกิจทางการแพทย์ และสำนักงานใหญ่ทางการบริหาร

เราได้สร้างสรรค์ "นวัตกรรมเพือโลก" ตามคำปฏิญาณในวิสัยทัศน์ระยะยาวของบริษัท "วิสัยทัศน์ 2030" ที่เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง“ความอุ่นใจที่ส่งต่อไปในอนาคต” ผ่านทางธรุกิจทั้ง 4 ด้าน โดยตระหนักถึงสังคมที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง