เรา คือ เซกิซุย

เปิดพรมแดนใหม่ ชีวิตในรูปแบบใหม่


เราเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของ SEKISUI CHEMICAL CO.,LTD. โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ โตเกียว และโอซากา กว่า 20 บริษัทในกลุ่มของเราตั้งอยู่ในอาเซียน อินเดีย และออสเตรเลีย บริษัท เซกิซุย เซ้าท์อีสท์ เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เป็นสำนักงานตัวแทนส่วนภูมิภาคที่มีหน้าที่บริหารจัดการกลุ่มบริษัทดังกล่าว กลุ่มบริษัทเราดำเนินธุรกิจทั้งอสังหาริมทรัพย์ การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และเคมีภัณฑ์ ดังที่กล่าวไว้วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ และ กลุ่มสำนักงานใหญ่ ตามแผนการบริหารระยะกลางของเรา เรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าทางสังคม และสังคมที่ยั่งยืน ผ่านการรวมเทคโนโลยีและจุดแข็งของแต่ละกลุ่ม

เราใส่ใจใน

สังคมที่ยั่งยืน


กลุ่มบริษัทเซกิซุย เคมิคอล ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้“ หลักการ 3S” ตามปรัชญาขององค์กรและกำหนดแนวทางโดยวิสัยทัศน์ของกลุ่มที่ว่า “ทุ่มเทเพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้คนทั่วโลกและสิ่งแวดล้อมของโลก” เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกลุ่ม เราได้พยายามแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านเทคโนโลยีและคุณภาพที่โดดเด่นของเรา พร้อมกันกับการมีส่วนร่วมใน SDGs ที่มุ่งสร้างสังคมที่ยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้นเรายังให้ความสำคัญกับ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล) เป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การจัดการของเราเพื่อที่เราจะได้ตอบแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสำคัญต่อไปโดยการสร้างคุณค่าทางสังคมที่มีความหมายและยังคงเป็นกลุ่มองค์กรที่มีความแข็งแกร่ง กิจกรรมที่สอดคล้องกันเพื่อสังคมที่ยั่งยืนได้รับการยอมรับจากทั่วโลกโดยได้รับคัดเลือกให้เป็น “2020 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World index”

กลุ่มธุรกิจ

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มบริษัท เซกิซุย เคมิคอล


S&P Global Sustainability Award Bronze Class 2021

February 16, 2021

Designation of "S&P Global Sustainability Award as Bronze Class".


Read more

Global 100 Most Sustainable Corporations In The World

January 26, 2021

SEKISUI CHEMICAL selected as one of the 2021 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World.

Read more

Long-term vision
Vision 2030

May 22, 2020

SEKISUI CHEMICAL Group’s new long-term vision “Vision 2030”.


Read more