ร่วมงานกับเรา

              

วิสัยทัศน์ของเรา


“เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้โลกดีขึ้น”


กว่า 73 ปี บริษัทเซกิซุยมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชีวิตของผู้คนทั่วโลก ผ่านการให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี และคุณภาพตามวิสัยทัศน์ของเราที่ว่า “นวัตกรรมเพื่อโลก” ซึ่งความมุ่งมั่นนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของเราทุกคน ซึ่งหนึ่งในนั้นอาจเป็น “คุณ”

สวัสดิการ


บริษัทเราเตรียมสวัสดิการต่างๆ เพื่อสนับสนุนพนักงานของเรา เช่น

-  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-  ประกันชีวิต หรือสุขภาพ

-  กิจกรรมต่างๆระหว่างกลุ่มบริษัท

-  อื่นๆ

เป็นส่วนหนึ่งของ
“เซกิซุย”


“พนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าที่สังคมมอบให้เรา”
บริษัทให้คุณค่ากับ

-  สภาพแวดล้อมแบบเปิด ที่พนักงานทุกคนสามารถนำเสนอความคิดของตนเองได้

-  การทำงานเป็นทีม

-  ความท้าทาย 

-  โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนา